LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

Giảng viên: GV. Nguyễn Thị Đông Sương

SỐ LƯỢNG BÀI HỌC: 10

LƯỢT XEM: 197

BÌNH LUẬN: 0

MÔ TẢ:

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ - Đề số 1. GV: Nguyễn Thị Đông Sương

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ- Đề số 1

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ- Đề số 2

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ- Đề số 3

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ- Đề số 4

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ- Đề số 5

BÀI GIẢNG KHÁC

cd07f9ad-e4a3-4918-8308-5480aae82e95.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ

Giảng viên: GV. Phạm Giang Hồ

0259

35bab915-32c6-4b3b-bd8f-115198845613.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN

Giảng viên: ThS Huỳnh Tiến Sĩ, ThS.Nguyễn Tấn Huy

42061

dd2fc734-c643-4a4e-aa66-a3e4ca6f2725.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VĂN HỌC

Giảng viên: GV. Nguyễn Lương Hoàng Vũ

0219

658f8e33-7573-43bf-b6d1-7af52b851f52.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN

Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Phú, Ths Trần Thị Thơ

0773

44aa940f-04ba-498a-9c36-a2277a681288.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VẬT LÝ

Giảng viên: Thầy Lê Văn Khoa Bảo

1760