LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN ANH VĂN

Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Phú, Ths Trần Thị Thơ

SỐ LƯỢNG BÀI HỌC: 40

LƯỢT XEM: 773

BÌNH LUẬN: 0

MÔ TẢ:

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Dành cho học sinh có nhu cầu được ôn, luyện nhanh những phần kiến thức, bài tập từ dễ đến khó. Bài giảng do Cô: Nguyễn Thị Phú và Cô Trần Thị Thơ trình bày.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 1

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 2

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 3

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 4

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 5

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 6

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 7

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 8

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 9

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 11

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN -Đề số 12

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 13

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 14

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 15

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 16

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN - Đề số 17

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 18

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 19

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN- Đề số 20

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN Đề số 10

BÀI GIẢNG KHÁC

cd07f9ad-e4a3-4918-8308-5480aae82e95.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ

Giảng viên: GV. Phạm Giang Hồ

0259

35bab915-32c6-4b3b-bd8f-115198845613.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN

Giảng viên: ThS Huỳnh Tiến Sĩ, ThS.Nguyễn Tấn Huy

42061

dd2fc734-c643-4a4e-aa66-a3e4ca6f2725.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VĂN HỌC

Giảng viên: GV. Nguyễn Lương Hoàng Vũ

0219

44aa940f-04ba-498a-9c36-a2277a681288.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VẬT LÝ

Giảng viên: Thầy Lê Văn Khoa Bảo

1760

58618d39-9122-4747-a7ce-b08d2004acde.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ

Giảng viên: GV. Nguyễn Thị Đông Sương

0197