LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

Giảng viên: GV. Phạm Giang Hồ

SỐ LƯỢNG BÀI HỌC: 10

LƯỢT XEM: 251

BÌNH LUẬN: 0

MÔ TẢ:

Tổng hợp các kiến thức  cơ bản cho việc giải quyết các bài tập thường găp trong kì thi và đề ra một số phương pháp giải nhanh , nhớ nhanh, chính xác. Bài giảng do GV. Phạm Giang Hồ trình bày.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 1

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 2

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 3

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 4

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 5

BÀI GIẢNG KHÁC

35bab915-32c6-4b3b-bd8f-115198845613.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN

Giảng viên: ThS Huỳnh Tiến Sĩ, ThS.Nguyễn Tấn Huy

42037

dd2fc734-c643-4a4e-aa66-a3e4ca6f2725.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VĂN HỌC

Giảng viên: GV. Nguyễn Lương Hoàng Vũ

0215

658f8e33-7573-43bf-b6d1-7af52b851f52.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN

Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Phú, Ths Trần Thị Thơ

0765

44aa940f-04ba-498a-9c36-a2277a681288.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VẬT LÝ

Giảng viên: Thầy Lê Văn Khoa Bảo

1755

58618d39-9122-4747-a7ce-b08d2004acde.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ

Giảng viên: GV. Nguyễn Thị Đông Sương

0195