LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN

Giảng viên: ThS Huỳnh Tiến Sĩ, ThS.Nguyễn Tấn Huy

SỐ LƯỢNG BÀI HỌC: 26

LƯỢT XEM: 1855

BÌNH LUẬN: 4

MÔ TẢ:

Dành cho học sinh có nhu cầu được học kĩ, nắm bắt kiến thức tuần tự từ dễ đến khó. Bài giảng do Thầy Huỳnh Tiến Sĩ và Thầy Nguyễn Tấn Huy trình bày.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- ĐỀ SỐ 1

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- ĐỀ SỐ 11

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 12

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- ĐỀ SỐ 2

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- Đề số 3

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 13

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 14

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- Đề số 4

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN- Đề số 5

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 9

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 10

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 19

Luyện thi THPT Quốc Gia môn TOÁN - Đề số 20

BÀI GIẢNG KHÁC

cd07f9ad-e4a3-4918-8308-5480aae82e95.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn LỊCH SỬ

Giảng viên: GV. Phạm Giang Hồ

0203

dd2fc734-c643-4a4e-aa66-a3e4ca6f2725.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VĂN HỌC

Giảng viên: GV. Nguyễn Lương Hoàng Vũ

0186

658f8e33-7573-43bf-b6d1-7af52b851f52.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ANH VĂN

Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Phú, Ths Trần Thị Thơ

0683

44aa940f-04ba-498a-9c36-a2277a681288.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn VẬT LÝ

Giảng viên: Thầy Lê Văn Khoa Bảo

1710

58618d39-9122-4747-a7ce-b08d2004acde.jpg

Luyện thi THPT Quốc Gia môn ĐỊA LÝ

Giảng viên: GV. Nguyễn Thị Đông Sương

0170