TRANG CHỦ / TIN TỨC

Bản Đính chính “Những bài thi Mẫu Kỳ thi THPT Quốc gia 2017”

 • 27/03/2017
 • -
 • 11:03:14 AM

BẢN ĐÍNH CHÍNH

“NHỮNG BÀI THI MẪU KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017”

Trong quá trình ấn loát, có những sai sót, xin độc giả vui lòng sửa lại. Trân trọng cảm ơn.

 

Trang

Dòng

Câu

Đã in

Sửa lại

25

2,3, 10, 11

24

h

ln

34

3,4,5,6

13

A) “x < 0, ax < bx. “x > 0, ax < bx

B) “x < 0, ax > bx. “x > 0, ax < bx

C) “x < 0, ax < bx. “x > 0, ax > bx

D) “x < 0, ax > bx. “x > 0, ax > bx

 

A)

B)

C)

D)

43

2

5

D)

D) 

44

15,16,17,18

13

A) "x < 0, ax < bx. " x > 0, ax < bx

B) " x < 0, ax < bx. " x > 0, ax < bx

C) " x < 0, ax > bx.  " x > 0, ax < bx

D) " x < 0, ax > bx. " x > 0, ax > bx

A)  " x < 0,  ax< bx .  " x > 0,  ax< bx

B)" x < 0,  ax> bx .  " x > 0,  ax< bx

C)  " x < 0,  ax< bx .  " x > 0,  ax> bx

D)  " x < 0,  ax> bx .  " x > 0,  ax> bx.

63

14,15,16,17

50

A) x2 + y2 + z2 – 5x – y – 5z + 2 = 0

B) 2x2 + 2y2 + 2z2 – 5x – y – 5z + 2 = 0

 1. 2x2 + 2y2 + 2z2 + 5x – y – 5z + 2 = 0
 2. x2 + y2 + z2 – 5x – y – 5z + 2 = 0

 

A)

B)

C)

D)

126

20

40

…in line 11…

…in line 15…

127

3

42

B. Lines 4-6

B. Lines 5-7

4

42

C. Lines 7-10

C. Lines 10-15

4

42

D. Lines 11-13

D. Lines 17-19

140

21

45

…in line 6…

…in line 9…

141

3

47

….in line 14 …

                         …in line 22…

 

6

48

                ….in line 17 …

                        ….in line 26 …

149

13

37

                ….in line 3….

                        … in line 4…

 

23

39

                ….in line 8….

                      ….. in line 12….

152

1

44

                ….in line 8…

                        ….in line 13…

 

13

46

                ….in line 10….

                       …..in line 15…..

153

6

50

                ….in line 19….

                       …..in line 28…..

155

1

7

made

make

159

1

29 A

Thiếu dấu phẩy trước SO

Thêm dấu phẩy trước SO

3

29 B

Thiếu dấu phẩy trước AND

Thêm dấu phẩy trước AND

5

29 C

Thiếu dấu phẩy trước NOR

Thêm dấu phẩy trước NOR

7

29 D

Thiếu dấu phẩy trước BUT

Thêm dấu phẩy trước BUT

164

17

45

…line 11…

…line 16….

165

14

49

…line 26…

…line 36…

165

19, 20

50

 1. lines 5-9
 2. lines 10 - 14
 3. lines 14 - 18
 4. lines 19 - 24
 1. lines 8-12
 2. lines 17-20
 3. lines 20 - 26
 4. lines 27 – 30

164

21

Bài đọc

The National League xuống dòng

The National League không  xuống dòng

174

7

38

…in line 7…

….in line 10, 11…

174

22

41

…in line 14…

…in line 21…

177

9

48

…in line 20…

…in line 30….

13

49

2 dấu chấm

15

50

…in line 23….

…in line 35….

178

 

50

test 2

Đáp án B

Đáp án C

356

26

27

Chiến thắng Việt

Chiến thắng Việt Bắc

378

39

39

Đáp án Địa lí : 39C

39D

408

17

17

Đáp án Lịch sử: 17D

17C

448

17

25

Việt Bắc thu – đông

Việt Bắc thu – đông 1947

 

Bí quyết giữ sức khỏe cho mùa thi

 • 30/03/2017
 • -
 • 02:35:03 PM
Dưới đây là 4 "bảo bối" được tham khảo từ các tài liệu khoa học về các bí quyết thư giãn và giữ gìn sức khoẻ... Hy vọng sẽ...

Bồi dưỡng sức khỏe mùa thi cho sĩ tử

 • 30/03/2017
 • -
 • 02:30:42 PM
Để sĩ tử đủ sức khỏe và trí óc minh mẫn đối mặt với các kỳ thi sắp tới, dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên,...